Sıfır Atık Hareketi

Sıfır Atık:

Kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda atıkların geri kazanımının sağlanmasını kapsayan, atık yönetim mücadelesini bir felsefeye dönüştürme sanatı. 

Sanatı diyoruz, çünkü hassas ve incelikleri olan, hayal gücü gerektiren bir felsefe…

Atıkların geri dönüşüm sanatı titizlikle yürütülmelidir, çünkü tüm insanlığın sağlığını etkileyen bir durumdur. Dünya her geçen gün yaşlanıyor ve yaşlandıkça da normalden fazla kirleniyor. Hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmakta. Geri kazanım süreci içinde bunları göz ardı etmemek mümkün değildir.

Nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde kaçınılmaz bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir.

Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal olarak yaygınlaşmaktadır.

 

DÜNYA YAŞLANIRKEN ELLERİMİZİN ARASINDAN KAYIP GİDİYOR

“Ben tek başına ne değiştirebilirim ki?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tam tersine, bireysel yaklaşımların önemi çok büyük. Değişim bireyin “Ben ne yapmalıyım?” sorusu ile başlıyor. Dünya’yı  daha yaşanır hale getirmek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için yakın çevreden başlamalı; evimizde kullandığımız ürünlerden “SIFIR ATIK” için ne yapabilirim sorusu sormalı.


Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖ Verimliliğin artması
❖ Temiz ortam temiz kaynak artışı
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması


Temiz bir dünya SIFIR ATIK ile başlar!

Serap OYAL

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın